Christian Trust is een stichting die is opgericht om het uitdragen van het Evangelie van Jezus Christus en groei in geloof te helpen bevorderen.

Ons Doel

Wij zijn een groepje christenen dat Jezus Christus serieus wil volgen en daarom Gods Woord heel serieus neemt. We willen leren Zijn liefde te ontvangen en vervolgens ook weer uit te delen aan onze naasten. Ook verlangen we ernaar om in ons geloof opgebouwd te worden en te leren Gods stem heel helder te verstaan.

Het hoofddoel van Stichting Christian Trust

Mensen helpen tot een bloeiende relatie met onze Vader in de hemel te komen.
Belangrijke doelen daarbij zijn natuurlijk ook:
  • Mensen te leren leven zoals Jezus dat deed, door te laten zien hoe Jezus leefde en welke effecten deze manier van leven (maar ook anders leven) tot gevolg heeft.
  • Mensen laten zien hoe zij discipel kunnen worden van Jezus Christus.
  • Mensen leren hoe zij zich kunnen laten leiden door de Heilige Geest.
  • Christenen stimuleren het goede voorbeeld te geven door werkelijk lief te hebben.
  • Christenen leren hun handelen echt aan Gods Woord te toetsen.
  • Samen leren met elkaar, van elkaar, door gebed, uit Gods Woord.
  • Interkerkelijk contact krijgen met broeders en zusters uit verschillende gemeenten en zo samen leren één Familie te zijn.
  • Reclame maken voor Jezus.
  • Evangelisatie.

De Liefde van Jezus

Johannes 3 vers 16 kent haast iedereen: "Want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft."

Maar wat zien we van die liefde in deze wereld en wat betekent die liefde nu voor ons? Vragen die velen van ons zichzelf bewust of onbewust stellen. God zelf is hierover heel duidelijk. Hij vertelt ons in de Bijbel dat het antwoord ligt in hoe wij ons ten opzichte van Hem opstellen. Hij houdt van ons, maar daar merken we niets van als we onze eigen weg willen wandelen en ons van Hem niets aantrekken. Het is als een jongen die verliefd is op een meisje.

Als een jongen verliefd is op een meisje dan kan hij haar dit laten weten, maar als zij zijn liefde niet beantwoordt, dan zal hij haar niet dwingen hem lief te hebben. In plaats daarvan houdt hij haar in de gaten en laat haar merken dat hij haar graag mag, maar hij zal niet met haar kroelen, niet voor haar voeten lopen, haar niet de weg wijzen, geen cadeautjes aan haar geven, enz.
Lees meer...
Pas als het meisje zijn liefde gaat beantwoorden kunnen ze meer met elkaar op gaan trekken. En dan kunnen ze naar elkaar toe gaan groeien. Na verloop van tijd kunnen ze zelfs intiem met elkaar worden en dan zal het verlangen gaan ontstaan om exclusief voor elkaar te gaan en te gaan trouwen. Misschien wilde de jongen dat al heel lang, maar dat zou hij het meisje vast niet laten weten, voordat zij aangaf ook van hem te houden.

Zo is het nu ook precies met Jezus en ons. Hij houdt zoveel van ons dat Hij Zijn leven voor ons heeft gegeven, maar wij hebben van nature helemaal geen oog voor Hem. Hij heeft aan de deur van ons hart geklopt en vraagt of Hij binnen mag komen, maar Hij zal niet inbreken. Pas als wij Zijn stem horen en Hem binnenlaten, zullen we Hem echt leren kennen.

In het boek Hooglied staat nu precies zo'n verhaal beschreven tussen een jongen en een meisje die naar elkaar smachten. Vaak wordt niet begrepen wat dit boek nu precies in de Bijbel te zoeken heeft, maar als we naar het hoofdlettergebruik in de Statenvertaling kijken is het volstrekt duidelijk. Er wordt in Hooglied gesproken over de bruid en de Bruidegom. De Bruidegom is hier, net als in de gelijkenis met de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes, de Heere Jezus Christus. De bruid is in de Bijbel het beeld van de gemeente van Christus, de kinderen van God. Jezus is de Zoon van God. De Gemeente van Christus is dus de dochter van God. Het is dus ook niet vreemd dat de Bruidegom het in Hooglied over Zijn zuster heeft, waar Hij zo verschrikkelijk naar verlangt.

Gods Woord zegt: "Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen." Dit betekent dat als wij tijd voor Hem vrij maken en Hem uitnodigen ons leven te leiden, Hij zal komen om ons te helpen Hem te volgen. Daarom vragen wij Hem om ons te leiden door Zijn Heilige Geest. Zo mogen we leren steeds dichter bij Hem te komen leven en zo groeit het verlangen naar het eeuwige bruiloftsfeest in de hemel. Dan mogen we voor altijd bij onze Lieveling zijn!

Chrios

Wat is Chrios?!
Wat is Chrios?!
Chrios is een samentrekking van Christelijke bios.
Wanneer
Wanneer
Chrios is er meestal op de laatste zaterdag van de maand, met uitzondering van Februari, Augustus en December.
Kom gerust
Kom gerust
Heb je ook zin om eens langs te komen, neem dan gerust contact op via het contactformulier.
Een Chrios is een avond waarbij onze gasten welkom zijn (vanaf 17:00) om (warm) te komen eten, waarna we een mooie christelijke film op het grote scherm vertonen. Ondertussen vinden er allerlei ontmoetingen plaats en spreken mensen met elkaar over zeer uiteenlopende onderwerpen. Het is heel mooi om te merken, dat God steeds centraal staat in de ontmoetingen en gesprekken die onze gasten met elkaar hebben. Ook de liefde voor elkaar, voor de waarheid en voor God die steeds te merken is, is erg mooi, maar het mooiste is de liefde van God die te merken is door de werking van Zijn Geest. Iedereen mag komen zoals hij of zij is, met de vragen, verhalen en/of bagage die hij of zij bij zich draagt.

Mattheüs 10 vers 8

Al onze activiteiten zijn volledig gratis. God geeft ons om uit te delen.

"Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.